Територіальна громада

Орган місцевого самоврядування с.Северинівка

Органом місцевого самоврядування, що представляє Северинівську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України є Северинівська сільська рада.

Сільська рада управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюює їх виконання; затверджує бюджет відповідної адміністративно-територіальної одиниці і контролює його виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевого референдуму та реалізацію його результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

Сільська рада в межах повноважень, визначених законом, приймає рішення, які є обов'язковими до виконання на території с. Северинівка. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями обласної та районної рад, розпорядженнями голови ради, іншими законодавчими актами.

Северинівську сільську раду очолює голова Северин Віра Миколаївна,   1963 р.н., обрана на посаду голови у 2006 році (призначена на посаду рішенням сесії від 11.04.2006 р.). Северин В.М. має повну вищу освіту, у 2001 році закінчила Уральський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю "Антикризове управління" та здобула кваліфікацію економіста-менеджера.

Відповідно до функціональних обов'язків на секретаря сільської ради Круподер Олену Володимирівну покладено обов'язки по вирішенню кадрових питань. Круподер О.В., 1964 р. н. обрана на посаду рішенням ради від 11.04.2006, має повну вищу освіту, в 1986 році закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю економіст.

Що Вас пов'язує з Северинівкою?
Цитата дня

Якщо ви думаєте, що пригоди - це небезпечно, спробуйте буденність - це смертельно

(Пауло Коельо)

Погода в Северинівці